Zásady používání fotek a videí v Mapách Google

Obrázky a videa nahraná do Map Google musí splňovat smluvní podmínky služby Mapy: maps.google.com/help/terms_maps.html.

Vyhrazujeme si právo odebrat fotky a videa, které neodpovídají našim obsahovým zásadám, případně pozastavit službu pro vlastníky firem, kteří taková média nahrávají. Naše obsahové zásady porušují fotky a videa, která zahrnují:

Fotky nahrávané na stránky Google+ Míst zároveň musí souviset s firmou, která se na stránkách prezentuje. Konkrétně pro ně platí následující kritéria: