SMLUVNÍ PODMÍNKY SLUŽBY FOTOGRAFIE FIREM

Nahráním fotografií interiéru nebo exteriéru firmy k použití v produktech, softwaru, službách nebo na webech společnosti Google souhlasíte jménem svým i jménem firmy („vy“), že přijímáte smluvní podmínky Google i tyto dodatečné smluvní podmínky („podmínky“).

 1. VHODNÉ JEDNÁNÍ A ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

  Souhlasíte, že při nahrávání fotografií interiéru nebo exteriéru firmy k použití v produktech, softwaru, službách nebo na webech společnosti Google nebudete:

  • nahrávat, publikovat, zasílat e-mailem, přenášet ani jinak zpřístupňovat žádný nevhodný, hanlivý, obscénní či nezákonný obsah,
  • nahrávat, publikovat, zasílat e-mailem, přenášet ani jinak zpřístupňovat žádný obsah, který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, autorská práva, obchodní tajemství nebo jiné právo na vlastnictví jakékoli strany, pokud nejste vlastníkem takových práv nebo nemáte povolení vlastníka s takovým obsahem nakládat.
 2. NAHRÁVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SNÍMKŮ

  Vyhrazujeme si právo zkontrolovat či zamítnout fotografické snímky, které porušují naše obsahové zásady nebo jiným způsobem nevyhovují kritériím uvedeným na webových stránkách programu Dobrých fotografů nebo na jiné adrese URL, kterou může společnost Google kdykoli určit. Příklady nevhodného obsahu fotografických snímků:

  • nezákonný obsah,
  • porušení autorských práv,
  • porušení ochranných známek,
  • pornografický obsah,
  • podněcování k násilí,
  • podněcování k nenávisti,
  • porušení soukromí osob.